Patiëntenoordeel huisarts

Feedback van de patiënten enquêtes

 

16-01-2017

 
 

 

Patiëntenoordeel

De Europep vragenlijst is het product van een internationaal project (van de EQUIP groep) en wordt inmiddels in 18 landen toegepast. Deze vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken.
Er blijkt niet zo veel variatie tussen landen te bestaan, maar wel tussen patiënten en huisartspraktijken. Hoewel patiënten over het algemeen positief oordelen over hun huisarts en huisartsenpraktijk, is er toch wel variatie.
De referentiewaarde betreft de gemiddelde score van de deelnemers aan de NHG-praktijkaccreditering.

Aantal ingevulde patiënten vragenlijsten die voor 75% of meer zijn ingevuld:   36

 

Algemene waardering

 

 

 

 

 

Mate van tevredenheid van patiënten (op schaal van 0=slecht tot 100=uitstekend), in de afgelopen 12 maanden, betreffende:

 

Mate tevredenheid

 

Referentie waarde

voor de patiënt het gevoel te geven dat u tijd voor hem/haar had tijdens het consult:

 

90.0 (n= 36 )

 

87,9

voor het belangstelling tonen voor zijn/haar persoonlijke situatie

 

86.7 (n= 36 )

 

86,4

voor het ervoor zorgen dat hij/zij gemakkelijk over zijn/haar problemen kon vertellen

 

90.6 (n= 36 )

 

87,9

voor het hem/haar betrekken bij beslissingen over de medische behandeling

 

89.4 (n= 36 )

 

86,4

voor het naar hem/haar luisteren

 

90.6 (n= 36 )

 

89,8

voor het vertrouwelijk houden van de aantekeningen en de gegevens over hem/haar

 

94.2 (n= 31 )

 

90,8

voor het snel verlichten van de klachten

 

84.6 (n= 35 )

 

81,8

voor het bieden van hulp zodat hij/zij zich goed genoeg voelde voor de normale dagelijkse bezigheden

 

87.0 (n= 23 )

 

84,1

voor een zorgvuldige en degelijke aanpak

 

88.9 (n= 36 )

 

86,4

voor het doen van lichamelijk onderzoek bij hem/haar

 

85.9 (n= 34 )

 

87,0

voor het aanbieden van hulp bij het voorkomen van ziekten (bevolkingsonderzoek, inentingen)

 

90.3 (n= 33 )

 

84,6

voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en behandelingen

 

91.2 (n= 34 )

 

87,2

voor het vertellen wat zij/hij wilde weten over zijn/haar klacht

 

91.4 (n= 35 )

 

87,4

voor het voorbereiden op wat de patiënt kan verwachten van de specialist of het ziekenhuis

 

87.9 (n= 28 )

 

81,6

voor omgaan met emotionele problemen betreffende zijn/haar gezondheidstoestand

 

82.5 (n= 24 )

 

85,2

voor het duidelijk maken waarom het belangrijk is om uw advies op te volgen

 

85.5 (n= 33 )

 

85,5

voor het weten wat u heeft gedaan of de patiënt heeft verteld tijdens voorgaande bezoeken

 

86.5 (n= 34 )

 

84,9

Gemiddelde score van de maximaal te halen 100

 

88.4

 

86.2

 

n= het aantal patiënten dat deze vraag heeft beantwoord, m.u.v. het "n.v.t." antwoord.

Waardering voor de voorlichting

 

 

 

 

 

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden, gaf de patiënt u als huisarts de waardering:

 

% ja

 

Referentie waarde

vindt dat de informatie over de ziekte goed is

 

96.4 % (n= 28 )

 

92,7%

wel eens een folder meekrijgt op het spreekuur

 

46.7 % (n= 30 )

 

41,6%

wel eens uitleg krijgt tijdens het consult m.b.v. een demo

 

83.9 % (n= 31 )

 

46,1%

uitleg krijgt over mogelijke bijwerkingen van medicatie

 

77.4 % (n= 31 )

 

83,0%

uitleg krijgt over reden van elke medicatie

 

100.0 % (n= 35 )

 

95,4%

voorlichting over medicatiegebruik krijgt tijdens het consult

 

94.3 % (n= 35 )

 

93,6%

Score (sommatie):

 

498.7 %

 

452,4%

 

n= het aantal patiënten dat bij deze vraag "ja" of "nee" heeft geantwoord.

Waardering voor de wachttijd

 

 

 

 

 

Wachttijd

 

Uw spreekkamer

 

Referentie waarde

Wachttijd voor het consult

 

4.8 min.

 

11.4 ± 7.2 min.

 

Waardering voor de spreekuurorganisatie

 

 

 

 

 

Spreekuurorganisatie, percentage patiënten dat:

 

% Ja

 

Referentie waarde

behoefte heeft aan meer consulttijd

 

20.0 % (n= 35 )

 

16,8%

de huisarts tijdens het consult door de telefoon wordt gestoord

 

22.9 % (n= 35 )

 

13,4%

Score (sommatie):

 

42.9 %

 

30,2%

 

Voor deze vragen geldt: een hoge somscore (of % ja) houdt een lagere waardering in.

Waardering voor samenwerking met de 2e lijn.

 

 

 

 

 

Samenwerking met de 2e lijn, percentage patiënten dat:

 

% Ja

 

Referentie waarde

vindt dat u juist en op tijd geïnformeerd bent over onderzoek en behandeling door de specialist

 

87.1 % (n= 31 )

 

87,6%

vindt dat u contact met hen hield tijdens zijn/haar verblijf in het ziekenhuis

 

0.0 % (n= 7 )

 

37,9%

Score (sommatie):

 

87.1 %

 

125,5%

 

Waardering over verslaglegging

 

 

 

 

 

Medische verslaglegging, percentage patiënten dat:

 

% Ja

 

Referentie waarde

De huisarts op de hoogte is van hun medische achtergrond

 

97.1 % (n= 35 )

 

95,2%

 

 

 

Achtergrondkenmerken respondenten

 

 

 

 

 

Kenmerken:

 

Waarde

 

Referentie waarde

Gemiddelde leeftijd van de respondent.

 

62.3 jaar

 

51,1 jaar

Percentage manlijke respondenten. n= totaal aantal respondenten

 

44.4 % (n= 36 )

 

35,1%

Percentage vrouwelijke respondenten. n= totaal aantal respondenten

 

55.6 % (n= 36 )

 

64,9%

Gemiddeld aantal bezoeken aan/van de huisarts in de afgelopen 12 maanden.

 

5.3 keer

 

4,3 keer

Percentage patiënten dat vindt dat zij een aandoening heeft die langer dan 3 maanden duurt.

 

66.7 %

 

24,4%

 

 

Opmerkingen patiënten over de huisarts:

Fijne arts luisterend oor en zeer deskundig Zeer tevreden over mijn huisarts Geen Een zeer er voor zijn patienten
Goede uitleg
en snel doorsturen naar assistent voor diabetes
ervoor zorgen dat er elke drie maanden wordt gecontroleerd Gedegen, vriendelijke , professionele aanpak. geen geen opmerkingen. Ben tevreden. Neemt ruim de tijd en heeft goed overzicht gezondheid/gezind situatie geen ik ben erg tevreden over mijn huisarts en zijn assistente Soms kan iets vaker navraag gebeuren ter evaluatie van vorige interventie. Ik voel mij op mijn gemak bij de huisarts Wij vinden het een aardige rustige huisarts. Meestal heb ik een aantal klachten, maar bespreek er een of niet meer dan twee omdat ik bang ben om te veel tijd in beslag te nemen. Ik zou dan een langer consult willen vragen. Mijn huisarts komt niet terug op mijn medische geschiedenis, maar zelf zou ik eens in de zoveel tijd balans willen opmaken. Hoe gaat het en waar moet ik op letten, gezien mijn situatie en leeftijd. Maar verder ben ik vooral heel tevreden! Geen Door de jaren heen een een goede band met de huisarts Ik ben zeer tevreden over mijn huisarts.Is geduldig en neemt de tijd om te luisteren.Probeert je niet na10 minuten de deur uit te werken.Daarom loopt het soms wel eens een beetje uit. De beste Huisarts 10 ++ een zeer prettige en correcte huisarts! De relatie met de Hr de Haan is prima Voel me op m'n gemak wat een fijn gevoel geeft. Word altijd rustig naar je geluisterd en hij neemt de tijd en neemt de vragen altijd serieus. Hij is zeer toegangkelijk voor mij Mijn huisarts neemt de tijd om naar mijn verhaal te luisteren. neemt m'n klacht serieus en denkt mee in het nemen van de juiste beslissing/behandelplan. Ben tevreden over het functioneren van mijn huisarts. erg tevreden